• http://correuweb.insramoncasas.cat
  • iesramoncasas@xtec.cat

Licitació servei de neteja

ANUNCI DE LICITACIÓ

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA

 

DADES BÀSIQUES

 

Procediment: Obert simplificat

Tramitació: Ordinària

Objecte: Servei de Neteja de les instal·lacions de l’Institut Ramon Casas i Carbó.

Domicili: Carrer Lluís Companys, núm. 2 08184 Palau-solità i Plegamans.

Metres quadrats: 7.040 edificats i 2078 patis i pistes (aproximadament)

Import total màxim: 45.454,55€ anuals IVA exclós

Durada del contracte: 1 any

Termini d’execució: 01de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017

 

Calendari del procediment:

 

8 novembre 2016: Publicació, al web de l’institut RCC, de:

Anunci del començament de licitació

Plec de prescripcions tècniques

Llistat d’empreses convidades

El sobre tancat, amb la documentació -atenent als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques- i degudament identificat, s’haurà de presentar a la Secretaria del centre. Horari de 9:00 a 13:30 de dilluns a divendres.

 

18 de novembre 2016

A les 13:30 hores finalitza el termini de presentació de proposicions tècniques i econòmiques per part de les empreses interessades.

 

28 de novembre 2016

Adjudicació de la licitació

 

13 de desembre 2016 matí

Signatura del contracte per l’adjudicatari

 

 

LLISTAT D’EMPRESES CONVIDADES LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ 2017
Llistat d’empreses convidades, per ordre alfabètic:
EUROBRILL, SERVEIS DE NETEJA
NETEJA ACTIVA
NETEJA 2000
NETIPUNT
TESCO
SECRILIM
DOCUMENTACIÓ:
24 DE NOVEMBRE DE 2016
El dia 24 de novembre de 2016 a les 12 hores del matí la comissió responsable de l’adjudicació ha obert el sobre “C” corresponent a l’empresa TESCO
 12 DE DESEMBRE DE 2016
Resolució del contracte de neteja : Document de la resolució