• http://correuweb.insramoncasas.cat
  • iesramoncasas@xtec.cat

Calendari Escolar

Calendari de Curs 2018 – 2019

També descarregable en PDF: Calendari Curs 2018-19

Primer Trimestre

 

12.09.2018

Inici curs. Presentacions. Inici de les classes ESO

14.09.2018

Inici curs. Presentacions. Inici de les classes BATX i CFGM

17.09.2018

Sessió del Consell Escolar

01.10.2018

Presentació del curs a les mares i els pares de 1r d’ESO (18.00 hores) 

Presentació del curs a les mares i els pares de 2n d’ESO (18.30 hores)

02.10.2018

Presentació del curs a les mares i els pares de 3r d’ESO (18.00 hores)

Presentació del curs a les mares i els pares de 4t d’ESO (18.30 hores)

08.10.2018

Presentació del curs a les mares i els pares 1r Batxillerat) (18:00 hores)

Presentació del curs a les mares i els pares 2n Batxillerat i CFGM) (18:30) hores)

12.10.2018

Festa del Pilar

21.10.2018

Darrer dia entrada preavaluacions (23:59 hores)

22.10.2018

Sessió de preavaluació d’ESO i Cicles Formatius (15.30 hores)

Sessió de preavaluació de primer i segon de Batxillerat (16.30 hores)

01.11.2018-02.11.2018

Festa de Tots Sants – Festa de lliure disposició

12.11.2018 a 16.11.2018

Exàmens de la primera avaluació de 2n de Batxillerat

18.11.2018

Fi de la primera avaluació de 2n de Batxillerat

19.11.2018

Inici de la segona avaluació de 2n de Batxillerat

23.11.2018

Últim dia entrada notes 1a avaluació 2n de Batxillerat (14 hores)

26.11.2018 i 27.11.2018

Sessions d’avaluació de 2n de Batxillerat (15.30, 16:30 hores)

05.12.2018

Final de la primera avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius

Últim dia entrada notes 1a avaluació 1r Batxillerat (14 hores)

06.12.2018-07.12.2018

Festa de la Constitució – Festa de lliure disposició

09.12.2018

Últim dia entrada notes 1a avaluació ESO i Cicle Formatiu (23.59 hores)

10.12.2018

Inici de la segona avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius

10.12.2018-11.12-2018

Sessions d’avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius

17.12.2018-18.12.2018

Sessions d’avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius

Presentació dels treballs de recerca

21.12.2018

Celebració del Nadal: activitats lúdiques i lliurament butlletí de qualificació de tots els nivells

22.12.2018 a 07.01.2019

Vacances de Nadal (inclosos)

 

Segon Trimestre

 

08.01.2019

Inici de les classes

14.01.2019

Sessió del Claustre de professorat (15:30 a 17:30 hores)

Sessió del Consell Escolar (18:00 hores)

21.01.2019

Sessió d’avaluació del Treball de Recerca (16:30 hores)

04.02.2018

Festa de lliure disposició

05.02.2019 a 06.02.2019

Possible data proves de competències bàsiques de 4t ESO

10.02.2019

Darrer dia entrada preavaluacions (23:59 hores)

11.02.2019

Sessió de preavaluació d’ESO i Cicles Formatius (15.30 hores)

Sessió de preavaluació de primer de Batxillerat (16.30 hores)

11.02.2019 a 15.02.2019

Exàmens de la segona avaluació de 2n de Batxillerat

17.02.2019

Fi 2a avaluació 2n de Batxillerat

18.02.2019

Inici 3a avaluació 2n de Batxillerat

18.02.2019 a 22.02.2019

Estades de Batxillerat, Barruera i Roma

01.03.2019

Últim dia entrada notes 2a avaluació 2n de Batxillerat (14 hores)

04/03/19

Festa de lliure disposició, dilluns de carnestoltes

05.03.2019

Sessions d’avaluació de 2n de Batxillerat (15.30, 16:30 hores)

05.03.2019 a 07.03.2019

Possible ruta literària a Còrdova (3r ESO)

08.03.2019

Últim dia entrada notes de 1r de Batxillerat (14 hores)

10.03.2019

Fi de la segona avaluació d’ESO, 1r Batxillerat i Cicles Formatius

Últim dia entrada notes 2a avaluació ESO i Cicle Formatiu (23.59 hores)

11.03.2019

Inici de la tercera avaluació d’ESO, 1r Batxillerat i Cicles Formatius

11.03.2019 i 12.03.2019

Sessions d’avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius

11.03.2019 i 15.03.2019

Repartiment notes segon de Batxillerat (tutors/es individuals)

18.03.2019 i 19.03.2019

Sessions d’avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius

22.03.2014

Repartiment notes de la 2a avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius (última hora del divendres)

25.03.2019

Possible sessió del Consell Escolar i de la Comissió Econòmica

25.03.2019 a 28.03.2019

Possible data viatge 4t d’ESO

01.04.2019 a 05.04.2019

Exàmens de recuperació d’assignatures pendents de 1r BAT i CFGM

08.04.2018-12.04.2018

Treballs de Síntesi d’ESO i Projecte de Recerca 4t d’ESO

15.04.2019 a 22.04.2019

Vacances de Setmana Santa

 

Tercer Trimestre

 

23.04.2019

Inici de les classes. Sant Jordi

01.05.2019

Festa dia del Treball

05.05.2019

Darrer dia entrada preavaluacions ESO (23:59 hores)

06.05.2019

Darrer dia per a la realització d’exàmens de recuperació de cursos anteriors per a l’alumnat de 4t d’ESO

16.30 h Sessió de preavaluació d’ESO i Cicle Formatiu

06.05.2019 a 10.05.2019

Exàmens de la tercera avaluació de 2n de Batxillerat

13.05.2019 a 17.05.2019

Exàmens de recuperació 2n de Batxillerat

15.05.2019 a 17.05.2019

Estada a Tremp alumnat de Biologia 4t ESO

21.05.2019 a 24.05.2019

Exàmens CFGM

20.05.2019

Sessions d’avaluació de 2n de Batxillerat. 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

21.05.2019

Publicació de qualificacions, reclamacions i incidències de 2n de Batxillerat

22.05.2019

Repartiment butlletins 2n batxillerat

23.05.2019

Sessió d’avaluació d’incidències de 2n de Batxillerat (15.30 hores)

Inici de classes de 2n de Batxillerat per a la preparació de les PAU

27.05.2019

Sessions d’avaluació de 1r. i 2n. de CFGM. 15.30h

03.06.2019 a 14.06.2019

Proves extraordinàries de 1r. i 2n. de CFGM

07.06.2019

Notificacions de recuperacions de 1r BATX.

09.06.2019

Últim dia d’entrada de notes de la 3a avaluació de l’ESO i CFGM.(SAGA) (23:55 hores)

10.06.2019

Festa de Pasqua Granada

12.06.2019

Inici processos tancament del curs