• http://correuweb.insramoncasas.cat
  • iesramoncasas@xtec.cat

Calendari Escolar

CALENDARI
Curs  2016 – 2017

Primer Trimestre

12.09.2016 Inici curs. Presentacions. Inici de les classes
20.09.2016 Sessió del Consell Escolar
27.09.2016 Presentació del curs a les mares i els pares de 1r d’ESO (18.00 hores)
Presentació del curs a les mares i els pares de 2n d’ESO (18.30 hores)
29.09.2016 Presentació del curs a les mares i els pares de 3r d’ESO (18.00 hores)
Presentació del curs a les mares i els pares de 4t d’ESO (18.30 hores)
03.10.2016 Presentació del curs a les mares i els pares 1r Batxillerat) (18:00 hores)
Presentació del curs a les mares i els pares 2n Batxillerat i CFGM) (18:30) hores)
12.10.2016   Festa del Pilar
31.10.2016 a 01.11.2016 Festa de lliure disposició  i festa de Tots Sants
14.11.2016 a 18.11.2016 Exàmens de la primera avaluació de 2n de Batxillerat
20.11.2016 Fi de la primera avaluació de 2n de Batxillerat
02.12.2016 Final de la primera avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius
06.12.2016 Festa de la Constitució
08.12.2016 a 09.12.2016 Festa de la Puríssima Concepció  i  Festa de lliure disposició
22.12.2016 Celebració del Nadal: activitats lúdiques i lliurament de qualificacions (9 a 13.30 hores)
23.12.2016 a 08.01.2017 Vacances de Nadal

Segon Trimestre

09.01.2017 Inici de les classes
17.01.2017 Sessió del Consell Escolar
23.01.2017 a 27.01.2017 Presentació dels treballs de recerca
13.02.2017 a 17.02.2017 Exàmens de la segona avaluació de 2n de Batxillerat
14.02.2017 a 15.02.2017 Proves de competències bàsiques de 4t ESO
19.02.2017 Fi 2a avaluació 2n de Batxillerat
20.02.2017 a 24.02.2017 Estades de Batxillerat, Barruera i Madrid.
27.02.2017 Dia de lliure disposició, dilluns de carnestoltes
06.03.2017 a 10.03.2017 Repartiment notes segon de Batxillerat
12.03.2017 Fi de la segona avaluació d’ESO, 1r Batxillerat i Cicles Formatius
13.03.2017 a 17.03.2017 Treballs de Síntesi d’ESO
Projecte de Recerca 4t d’ESO
20.03.2017 Festa de lliure disposició
27.03.2017a 31.03.2017 Repartiment notes de la 2a avaluació d’ESO, 1r de Batxillerat i Cicles Formatius tutors/es individual o repartiment última hora del divendres
28 .03.2017 Sessió del Consell Escolar i de la Comissió Econòmica
10.04.2017 a 17.04.2017 Vacances de Setmana Santa

Tercer Trimestre

18.04.2017 a 21.04.2017 Exàmens de recuperació d’assignatures pendents de 1r BAT i CFGM
28.04.2017 Darrer dia per a la realització d’exàmens de recuperació de cursos anteriors per a l’alumnat de 4t d’ESO
01.05.2017 Dia del Treball
08.05.2017 a 12.05.2017 Exàmens de la tercera avaluació de 2n de Batxillerat
15.05.2017 a 19.05.2017 Exàmens de recuperació 2n de Batxillerat
22.05.2017 a 26.05.2017 Exàmens CFGM
24.05.2017 Publicació de qualificacions, reclamacions i incidències de 2n de Batxillerat
29.05.2017 al 02.06.2017 Exàmens de Recuperació CFGM
05.06.2017 Pasqua Granada
09.06.2017 Darrer dia de classe de primer de Batx.
12.06.2017 a 16.06.2017 Proves de recuperació de primer de Batxillerat
Proves extraordinàries de segon de Batxillerat i Cicles Formatius
Possibles exàmens de recuperació d’ESO segons els criteris de cada departament
12.06.2017 a 21.06.2017 Classes, només al matí  
13.06.2017 a 15.06.2017 Possible data Proves de Selectivitat
15.06.2017 Festa de l’AMPA de 4t d’ESO de 17:30 a 20:00 h, depèn del calendari de la Selectivitat
20.06.2017 Festa de l’AMPA de BATX i CFGM de 17:30 a 20:00 h
21.06.2017
10:00 Sessió de tutoria de cloenda en curs
Reclamacions de notes 11:00  a 12:00
11:30 a 13:30 Processos de tancament de curs
30.06.2017 Fi d’activitats del professorat
04.07.2017 Consell Escolar