• http://correuweb.insramoncasas.cat
 • iesramoncasas@xtec.cat

Ciències Experimentals

PRESENTACIÓ

Com a departament de ciències experimentals el nostre objectiu, és aconseguir que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L'ÀMBIT CINENTÍFIC

Missió, visió i valors de l’àmbit científic 

Missió

Com a departament de ciències experimentals el nostre objectiu, és aconseguir que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic.

Les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l’activitat científica. Ser competent en aquest àmbit permet actuar i respondre, aportant proves, algunes preguntes genuïnes que els alumnes es poden formular i que saben reconèixer com a científiques. És un saber que té sentit i motivació, que permet raonar i que contribueix a l’educació global dels alumnes perquè els fa capaços d’actuar de manera reflexiva davant de situacions que es consideren rellevants en la seva vida quotidiana. Els alumnes l’assoleixen posant en joc les capacitats i motivacions humanes que els proporcionen les vivències de fer ciència.

Visió:

Ens agradaria aconseguir membres competents a la nostra societat des d’un punt de vista científic.tecnològic. Amb curiositat per aprendre coneixements científics, amb una visió crítica i capaços de generar raonaments argumentatius en el àmbits de les diferents ciències (biologia, geologia, física i química).

Valors:

 • Estimular el desenvolupament de la curiositat, el desig per observar i manipular, per comparar i classificar, i la capacitat per sorprendre’s i aportar interrogants a les classes.
 • Promoure el rigor en l’experimentació i en l’argumentació de les idees, tot incidint en la valoració de la necessitat de tenir en compte molts punts de vista a l’hora d’elaborar i avaluar conclusions
 • Desenvolupar els valors associats al treball en equip: col·laboració, cooperació, respecte als altres, diàleg, etc
 • Aprofundir en el valor de la conservació de la biodiversitat en el nostre planeta i en la necessitat d’un ús responsable dels materials i l’energia.
 • Desenvolupar la capacitat de l’alumnat per relacionar causes i efectes, per examinar les dades de forma crítica, per canviar les conclusions o judicis segons les dades obtingudes
 • Aprofundir en la importància de persistir quan es du a terme un treball, tot i que no surti com es preveia, de posar l’esperit de col·laboració per davant del de competició i de reconèixer la part de pensament racional que intervé en una decisió.
 • Incidir en la necessitat de desenvolupar hàbits de vida saludables i de donar valor al paper de la ciència en el nostre món.
 • Estimular la valoració de la ciència com un coneixement en evolució, que forma part de la cultura de la humanitat i de les interrelacions entre la ciència -i els seus mètodes- amb d’altres camps de coneixement no estrictament relacionats amb el científic

MATÈRIES ESO

 • 1r ESO: Biologia i Geologia.
 • 2on ESO: Física i Química.
 • 3er ESO: Biologia i Química.
 • 4rt ESO:  dues optatives. (Optativa 1: Biologia i Geologia.   Optativa 2 : Física i Química.).

 

Criteris avaluació ciències experimentals ESO.

Al llarg del trimestre es realitzaran diverses activitats d’ensenyament-aprenentatge, la mitjana ponderada de les quals donarà la nota final del trimestre.

La nota d’avaluació s’obtindrà a partir de la ponderació que tot seguit s’exposa:

Conceptes 40%, Procediments 40%, Actitud 20%

Per aprovar el curs cal aprovar dos trimestres de tres. I en el cas de suspendre el tercer trimestre, s’haurà de presentar a recuperació d’aquest trimestre a juny. Amv els resultats obtinguts, quedarà a criteri del professor el aprovar o suspendre tot el curs.

Per recuperar un trimestre hi ha dos condicions:

1a. L’alumne ha de realitzar correctament un dossier i entregar-lo en la data marcada pel professor.

2a. Aprovar el trimestre següent.

Recuperació juny

Les setmanes del mes de juny es realitzarà una prova de tot el curs o del 3r trimestre si s’escau.

Recuperació setembre

Es realitzarà un dossier d’activitats durant l’estiu, condició indispensable per poder fer l’examen de setembre. Aquest dossier es lliurarà en el moment de fer l’examen de setembre. El dossier d’activitats té un valor del 20% i l’examen val 80%.

La nota de recuperació mai serà superior a 5 punts.

 

 

MATÈRIES BATXILLERAT

 • Biologia.
 • Ciències de la Terra.
 • Física.
 • Química.

CIENCIES DE LA TERRA

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

CONTINGUTS DE LA MATÈRIA I LA SEVA AVALUACIÓ

ENLLAÇOS

Entreu aquí els enllaços que puguin interessar des de el vostre departament. S’ha d’utilitzar la icona que representa una cadena.

SORTIDES

Estada al Camp d’aprenentatge de Barruera

l’IES Ramon Casas i Carbó ve realitzant unes estades en el camp d’aprenentatge de Barruera amb els alumnes de 2n de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia des de ja fa molts anys.

El camp d’aprenentatge de la Vall de Boí es troba situat al poble pirinenc de Barruera (Alta Ribagorça). L’estada es realitzarà abans de començar el tercer trimestre

En aquestes estades els alumnes porten a terme investigacions de caire interdisciplinari dins de la seva modalitat, on es combina el treball de camp amb el de laboratori; a més a més, es duu a terme l’anàlisi de les dades recollides i la reflexió sobre els resultats. En l’estada s’estudien diferents aspectes de les ciències de la terra i del medi ambient, de la química, de la biologia, de la geologia i de la tecnologia. Les tècniques que utilitzaran estan fora de l’abast de la docència en un institut, així l’alumnat podrà tenir una visió més acurada de les diferents matèries ja que estudia casos reals.

L’horari de treball és intensiu i s’estendrà de les deu del matí a les sis de la tarda com a mínim. Als matins, usualment, es fa la recollida de mostres i el treball de camp, mentre que a la tarda s’alterna el treball de laboratori amb la reflexió sobre els resultats. Durant tota l’estada els alumnes estaran acompanyats pels professors responsables, els quals s’allotjaran a la mateixa casa.

Activitats a realitzar

Les activitats que realitzaran els alumnes formen part de l’oferta del Camp d’aprenentatge de la Vall de Boí (http://www.xtec.es/cda-valldeboi/) i són:

 • Anàlisi de pigments (clorofil·les) i mineralomassa

 • La tècnica del GPS: aplicacions a la cartografia i la topografia

 • Estructura, biomassa i producció d’una comunitat forestal

 • Hidrobiologia de la Vall de Boí: fisicoquímica

 • La descàrrega en rius pirinencs. Mesura de cabals

 • Topografia de camp amb un teodolit

 • Previsió d’impactes i integració ambiental

ACTIVITATS SINGULARS

Setmana de la ciència

Des de ja fa anys i en el marc de la setmana de la ciència ha tingut lloc en el nostre centre una conferència a la que no només han assistit els nostres alumnes de batxillerat científic, sinó també alumnes d’altres instituts.

Les conferències sempre son del àmbit científic tecnològic i amb la intenció de donar a conèixer diferents camps de recerca actual en el món científic.

Aquestes conferències són realitzades sempre per persones del món universitari vinculades a la recerca i a la divulgació de la ciència.

Aquesta activitat es realitza sempre en la segona quinzena de novembre i compta amb la participació de serveis educatius de Castellar del Vallès.

 • Dia de la Ciència 17 de novembre de 2010

 • Àtoms ultra- quàntics. Conferència a càrrec de Verònica Ahufinger Breto.

Dia de la Ciència 23 de novembre de 2011

 • Els boscos del mar, el més amenaçats del planeta. Conferència a càrrec de Josep Maria Gili Sardà.

 • Dia de la Ciència 21 de novembre de 2012

Les màgiques propietats d’uns materials sorprenents: els superconductors. Conferència a càrrec d’Àlvar Sánchez  Moreno.

 • Dia de la Ciència 21 de novembre de 2013

  Sincrotó ALBA una eina útil per a la ciència i la tecnologia Conferència a càrrec de RAFEL ESCRIBANO

 • Dia de la Ciència 19 de novembre de 2014

  Allò que Darwin no va poder veure: La diversitat amagada dels microorganismes de l’oceà a càrrec de L’oceanògraf del CSIC, Pep Gasol,

 • Dia de la Ciència 18 de novembre de 2015

L’aire que respirem.

Conferència a càrrec del doctor Xavier Gimenez Font.

gener 2019
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« des.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031