• http://correuweb.insramoncasas.cat
  • iesramoncasas@xtec.cat

En marxa el projecte #AquíProuBullying

Aquest curs l’Institut ha posat en marxa el projecte #Aquíproubullying. En funcionament des d’aquest mes de gener, la seva implantació està sent molt ben rebuda pels alumnes i els professors. Us volem fer arribar, a les famílies i població de Palau, en quin punt estem.

 

El programa #aquíproubullying és un programa que va impulsar el Departament d’Ensenyament el curs passat. L’objectiu principal és detectar els possibles casos de bullying en un centre escolar. Aquest programa posa a l’abast dels centres la formació, les estratègies i els recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, especialment de l’alumnat, qui actuarà com a observador i agent actiu i compromès en la lluita contra l’assetjament alhora que adquirirà les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana.

El projecte consta de tres fases importants:

 

  1. PREVENCIÓ: Fa més de deu anys que l’Institut treballa en la cultura de la pau i la no violència per a la resolució de conflictes. Creiem que una bona prevenció i una bona gestió en la resolució dels conflictes afavoreix una bona convivència en el nostre centre, de més de 800 alumnes. Hem creat el Servei de Convivència i mediació, que aplica les pràctiques restauratives, la mediació i el diàleg. Hem elaborat el PAT (Pla Acció Tutorial) per a l’ESO, amb activitats que treballen les emocions, les habilitats socials, la resolució positiva dels conflictes i l’assetjament i el ciberassetjament. Totes les activitats estan pensades per treballar en Temps de Cercle, dinàmica de les pràctiques restauratives que enforteix les relacions del grup classe i millora la convivència.

 

També hem elaborat unes enquestes per a professors, alumnes i famílies per tal de valorar quina és la realitat del nostre centre en aquests moments, conèixer el punt de partida sobre aquest tema, saber quins coneixements tenim de l’assetjament escolar i com podem actuar. L’enquesta adreçada als alumnes ens donarà un mirall de com estan els nostres alumnes al centre. Totes les respostes són benvingudes i ens permetran fer una diagnosi de la convivència al nostre centre. També estem fent xerrades amb un ex-alumne nostre, el Brian Giner, que ens explica el seu cas particular, la seva vivència i sensibilitza a tots els alumnes del nostre centre, a través del seu canal, els dos llibres publicats i l’entrevista de TV3.

 

  1. DETECCIÓ: Estem formant els GUAITES a través d’una optativa de 3r d’ESO: la seva funció serà detectar possibles casos d’assetjament al nostre centre (passadissos, patis, aules…). També hem posat en marxa l’aplicació de mòbil B-RESOL: és una aplicació que els alumnes es poden descarregar. En utilitzar-la es genera un click que rep un grup d’INTERLOCUTORS (professors del centre que estan al darrere de l’aplicació i detectaran el cas).

 

  1. ACTUACIÓ: En el moment que es detecta un cas, l’EQUIP DE REFERÈNCIA, format per la coordinadora del Servei de convivència i mediació, cap d’estudis, Psico i direcció, valoren el cas, i si és necessari activen el protocol que tenim establert al centre i actuen, donant testimoni a totes les persones implicades.

Esperem que el projecte s’implanti amb èxit i sigui beneficiós per a tothom. Estem molt il·lusionats!

 

Servei de Convivència i mediació