• http://correuweb.insramoncasas.cat
 • iesramoncasas@xtec.cat

Instal·lacions

Instal·lacions 

El nostre centre disposa d’unes modernes instal.lacions que van ser actualitzadesdurant el curs 2007-2008, principalment per millorar el batxillerat d’arts (que ara disposa de totes les seves aules en un nou edifici) i també per poder organitzar un sol torn diürn, tant pels estudis d’ESO com de Batxillerat i de Cicle.

Informàtica

Una única xarxa de cable i “Wifi” que cobreix totes les dependències del centre, amb aprox. 375 punts de xarxa (cable) i 24 punts d’accés inalàmbric, que engloba (visita l’area TIC):

 • Aules d’informàtica:
 • INF-1 (Aula d’idiomes): 20 ordinadors amb processador Pentium IV i sistema operatiu Windows XP, especialitzada en idiomes.
 • INF-2 (Informàtica): 20 ordinadors amb processador Pentium Core 2 Duo i sistema operatiu Ubuntu o Linkat 2, amb software lliure GNU/Linux, d’ús general.
 • INF-3 (Infografia): 20 PCs amb processador Pentium IV i sistemes operatius Windows XP i Ubuntu, amb software propietari i lliure, especialitzat en disseny (Autocad, Photoshop, Premiere, Illustrator, Gimp, Inkscape…).
 • INF-4 (Informàtica): 30 ordinadors amb processador Pentium IV i sistema operatiu Linkat 2, amb software lliure GNU/Linux, d’ús general.
 • CFGM Administratiu: 20 PCs amb processador Pentium IV i sistemes operatius Windows XP i Ubuntu, amb software propietari i lliure, especialitzat en ofimàtica.

Altres espais informatitzats:

 • Aula d’Acollida: amb 8 ordinadors amb processador pentium IV i sistemes operatius Windows XP i Linkat, d’ús general.
 • Laboratori de Biologia i Geologia: 4 ordinadors amb processador pentium IV i sistema operatiu Windows XP, especialitzada en ciències.
 • Biblioteca: 5 equips destinats a l’alumnat, amb processador Pentium IV i sistema operatiu Windows XP i Linkat, d’ús general.
 • Aula de professors: 11 ordinadors amb processador pentium IV i sistema operatiu Windows 2000, d’ús general.
 • Àrea de gestió i administrativa: Direcció, Prefectura d’Estudis, Secretaria
 • Equips dispersos (Aula Música, Dibuix, AAVV, Consergeria, SUM, Sala de professorat).

Servidor (amb sistema operatiu Linkat 1.1.) que ofereix els serveis:

 • Web
 •  Validació d’usuaris (alumnat i professorat) amb LDAP.
 • Servidor de fitxers a tot el centre (NFS i Samba).
 • Servei de noms DNS.

Batxillerat d’Arts (i educació visual i plàstica)

 • Aula de visual i plàstica. És l’aula comuna que fem servir tant el batxillerat d’arts com els alumnes d’ESO
 • Aula de volum. Aquesta és una aula que s’utilitza principalment als estudis de volum (segon curs de batxillerat)
 • Aula de dibuix artístic. Com podeu veure, aquesta aula disposa de llum natural
 • Laboratori de fotografia
 • Infografia: 20 PCs amb processador Pentium IV i sistemes operatius Windows XP i Ubuntu, amb software propietari i lliure, especialitzat en disseny (Autocad, Photoshop, Premiere, Illustrator, Gimp, Inkscape…)

Aquest és el forn de l’aula de volum

Laboratoris de ciències

 • Laboratori ciències.
 • Laboratori de biologia i geologia.
 • Laboratori de física i química.

Tallers de tecnologia

 • Taller d’electropneumàtica i electrònica.
 • Taller de tecnologia general.

Biblioteca

La nostra biblioteca té més de 4500 documents (entre llibres, revistes, còmics i material audiovisual, a disposició dels alumnes).